top of page

Persondatapolitik

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Gair

CVR: 43429671

Att. Maria G. Christensen

Skodborgsvej 190, 2850 Nærum

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via GairConsultation@gmail.com.

 

Vi indsamler information omkring dig, når du udfylder det spørgeskema, som du vil modtage, når du køber en motiveret ansøgning eller legatliste. Dette sker for at kunne udarbejde en motiveret ansøgning eller skræddersyet legatliste, som fremhæver dine kvaliteter. Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Vi indsamler kun den persondata, som er nødvendig for at kunne udarbejde det materiale, som du har bestilt. 

Følgende information kan vi indsamle fra dig:

Fulde navn

Fødselsdato

E-mailaddresse

Telefonnummer

Nuværende og tidligere bopælsaddresser

Betalingsoplysninger

Uddannelse og karakterer

Dertil kommer en række persondata, som du selv kan uddele, når du udfylder spørgeskemaer i forbindelse med bestilling af en motiveret ansøgning eller skræddersyet legatliste.

Kontakt oplysninger er nødvendige for at kunne levere ordrebekræftelse og produktet. Dine betalings oplysninger indsamles for at kunne gennemføre købet. Betaling foregår gennem Stripe.

Dine persondata vil yderligere blive anvendt til forretningsmæssige formål, såsom målgruppeanalyse med henblik på markedsføringsmæssige formål.

Du kan altid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte os, hvorefter vi straks vil slette dine persondata.​​​​​​​

Politik for opbevaring og sletning af persondata

Dine persondata opbevares kun så længe, at de tjener et formål, der er relateret til din bestilte service. 

Ved køb at legatlister slettes dine persondata, foruden betalingsoplysning, senest et år efter det sidste legats ansøgningsfrist. Ved bestilling af en motiveret ansøgning eller feedback herpå, slettes dine persondata, udover betalingsoplysninger, senest et år efter du meddeler, at du er tilfreds med produktet. I alle andre tilfælde slettes dine persondata et år efter leveringen af produktet.​

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke dine persondata til nogle tredjepart, uden dette er strengt nødvendig. Videregivelse sker kun i forbindelse med betaling, hvor Stripe vil modtage dine betalingsoplysninger for at gennemføre købet. 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Rettigheder

Du har som bruger altid ret til at vide, hvilken persondata, som vi opbevarer om dig. Derudover har du ret til at vide, hvordan denne persondata er indsamlet, hvordan den anvendes, hvornår den slettes, samt, at få rettet i din persondata. Yderligere har du altid ret til at få slettet dine persondata. For at få indsigt i ovenstående bedes du kontakte os på gairconsultation@gmail.com.

Databehandlere

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.​​​​

Indsamling af cookies

Vi bruger cookies til at samle data om brugernes anvendelse af vores hjemmeside. Cookies er data, der gemmes på brugerens browser. Brugen af cookies sker for at optimere brugerens oplevelse og sikre hjemmesidens sikkerhed. Du kan tjekke, hvilke cookies der anvendes ved at gå i incognito mode, trykke på secure iconet til venstre for URL'en, og derefter vælge cookies.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdateret 25. juni 2023

bottom of page