top of page

Handelsbetingelser

​Gair forpligter sig til at levere det personlige ansøgningsmateriale indenfor 3 hverdage. Under ekstraordinære omstændigheder kan denne ramme brydes, men dog ikke uden forbrugeren modtager tilbud om økonomisk kompensation.

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret, såfremt udarbejdelsen af ansøgningsmaterialet ikke er påbegyndt. Ved påbegyndelsen bortfalder fortrydelsesretten jævnfør forbrugeraftalelovens § 18. Under samme paragraf bortfalder fortrydelsesretten for vores skabeloner fra download af disse. 

Brugeren har ret til at klage over et produkt, og opfordres til at rette henvendelse til GairConsultation@gmail.com. Grundet produktets natur, vil en klage altid indstilles ved en subjektiv vurdering, og Gair forbeholder sig derfor retten til at afvise klager, såfremt det kan vurderes, at der ikke er grundlag for refundering.

Det er ikke muligt at modtage refundering, hvis der ikke opnås støtte.

bottom of page